Mesafeli Satış Sözleşmesi

Şartlar & Koşullar

Bu bölüm sipariş ve kullanım şartlarını ve koşullarını içermektedir. Lütfen mağazamızı kullanmadan ve sipariş vermeden önce dikkatlice okuyunuz.


    Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) "ÇAMLARALTI MAH. HÜSEYİN YILMAZ CAD. PAMUKKALE TEKNOKENT D-BLOK Z-05 PAMUKKALE/DENİZLİ" adresindeki "ALTERNET YAZILIM LTD. ŞTİ." firmasının ('firma') malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlara ve koşullara bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

 

    İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 

1. SORUMLULUKLAR


a. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

b. Firma, kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

c. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 

d. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

e. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 2.  Fikri Mülkiyet Hakları

 

2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. İşbu sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir İnternet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

 


3. Gizli Bilgi


3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

 

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, sitenin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

 

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.


3.4. Sistem kullanıcıları referans göstermek amacı ile firma isimlerinin, İlaçTarif için eczane isimlerinin gizli bilgi olarak kabul edilmeyeceğini,  işbu sitede ürünü kullanan firma ve eczanelerin isimlerini paylaşma hakkını gizli tutacaktır. Bu sebeple kullanıcıya ait Firma İsmi veya Eczane ismi gizli bilgi olarak sayılmaz.


4. Garanti Vermeme


     İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DAHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. 

 

5. İlaçTarif Yazılımı Kullanma Şartları 


5.1) İLAÇTARİF Yazılımı sistemindeki bilgiler uzman eczacılar denetiminde işlenmiş ve bilgilerin güncel ve doğru olduğu uzun test aşamalarından geçmiştir. Fakat İLAÇTARİF, eczacının veya eczacı kalfasının yerini alacak bir sistem değildir. Eczacı ile hastanın iletişim kanallarını geliştirmeyi, hastanın akılcı ilaç kullanımını desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu yüzden eczacının hastaya yanlış bilgilendirme yapmasından İLAÇTARİF sorumlu değildir.

5.2) İLAÇTARİF yazılımı eczanede ilaç etiketlerinin hazırlanmasını otomatik hale getirmektedir. Buna rağmen İLAÇTARİF aracılığı ile basılan etiketlerin ilaçların üzerine etiketlenmesi ve İLAÇTARİF uyarılarının hastaya iletilmesi uzman eczacılar veya eczacı kalfaları aracılığı ile yapılmalıdır. İLAÇTARİF yazılımının eczacılık bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılmasından, etiketlerin yanlış ilaçlara yapıştırılmasından, etiketin ilaç üzerine yapıştırılmamasından İLAÇTARİF Yazılımı ve Alternet Yazılım sorumlu değildir.

5.3) İLAÇTARİF Yazılımı, ilaçlar ile ilgili bilgiler vermektedir. Bu bilgiler İLAÇTARİF Yazılımı uzman yazılım ekibi tarafından eczacının hastaya akılcı ilaç kullanımı için vermesi gereken bilgilerden önemli olan ve sık kullanılanlar seçilerek oluşturulmuştur. İLAÇTARİF vermediği bilgilerden dolayı sorumlu tutulamaz.

5.4) İLAÇTARİF’te bir ilaç veya ilaç kombinasyonu için uyarı olmaması bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için güvenli, etkili veya uygun olduğu anlamına gelmez.

5.5) İLAÇTARİF yazılımına yapılacak güncelleme ve yenilikler ALTERNET’în takdirindedir.

5.6) İLAÇTARİF hastaların kişisel verilerinin gizliliğine önem vermektedir. Hasta bilgileri MEDULA sistemi dışında kesinlikle eczanede veya ağ sunucularında tutulmaz.

5.7) İLAÇTARİF, tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, İnternet kullanımına ilişkin etik kural ve yasalara uymak konusunda titiz davranır. Kullanıcılar da yazılımı kullanılarak İLAÇTARİF yazılımını sadece kendi işletmesinde kullanmayı, başka eczanelerle paylaşmamayı kabul etmiş olur.

5.8) İLAÇTARİF kullanıcılardan gelen geri beslemelere büyük önem vermektedir. Bu geri beslemeler sistemin güncellenmesinde büyük önem taşımaktadır. Fakat İLAÇTARİF, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunulacağına dair bir garanti vermemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet seviyesi taahhüdünde bulunmamaktadır.

5. Kayıt ve Güvenlik 


Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden firma sorumlu tutulamaz.

 


6. Mücbir Sebep

 

    Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

 


7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

 

    İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 


8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

 

    Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 


9. Tebligat


    İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, firmanın bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 


10. Delil Sözleşmesi


    Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 


11. Uyuşmazlıkların Çözümü

    İşbu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Denizli (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.